Spolupráca

Cookies

Webové stránky https://izabka.sk/ využívajú súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sú uložené vo Vašom počítači nebo mobilnom zariadení, takže Vaše zariadenie môže byť rozpoznané keď používate určitú webovú stránku, alebo mobilnú aplikáciu. Je možné ich použiť iba po dobu trvania Vašej návštevy alebo môžu byť použité na meranie toho, ako v priebehu reagujete na služby a obsah. Súbory cookies pomáhajú so zabezpečením dôležitých vlastností a funkcionalít na našich webových stránkach a pomáhajú zlepšovať Váš zákaznícky zážitok.

Druhy cookies

Cookies je možné rozdeliť na základe niekoľkých kritérií. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva je možné rozdeliť cookies na dve kategórie:

Cookie prvej strany (first party cookie) vytvárajú priamo webové stránky alebo skriptá na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky.

Cookie tretích strán (third party cookie) sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.

Cookies je tiež možné rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:

Relačné cookies (session cookies) sú dočasné. Ukladajú sa do Vášho zariadenia iba do doby, kým ukončíte prácu s internetovým prehliadačom a po jeho zatvorení sa vymažú. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť webových stránok či pridružených aplikácií nevyhnutné.

Permanentné cookies (persistent cookies) môžeme využívať pre Vašu jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú vo Vašom prehliadači počas dlhšieho obdobia alebo pokým ich ručne neodstránite. Dĺžka toho obdobia závisí na zvolenom nastavení internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve webových stránok.  

Podľa účelu použitia je možné cookies rozdeliť na:

Nevyhnutné (esenciálne) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké stránky používatelia na internete navštevovali.

Analytické cookies používame na zlepšenie fungovania webových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Taktiež nám dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov webových stránok, čo nám umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Informácie, zhromaždené pomocou týchto cookies, sú súhrnné a anonymné.

Funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú sa na aktiváciu konkrétnych funkcií webových stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastavenie podľa Vašich volieb (napr. jazyk), s cieľom vylepšiť Vašu skúsenosť s webovými stránkami. Zároveň funkčné cookies slúžia na zapamätanie si Vašich preferencií pri ďalšej návšteve webových stránok. Nezhromažďujú ale informácie, ktoré by Vás dokázali identifikovať.Marketingové (profilovacie) cookies sa používajú na sledovanie Vašich preferencií, ktoré odhalíte prostredníctvom používania webových stránok, a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

Cookies použité na webových stránkách izabka.sk

Vaše možnosti voľby týkajúce sa súborov cookies

Súbory cookies webového prehliadača

Používame súbory cookie, aby sme Vám uľahčili používanie našich webových stránok a ukázali Vám prispôsobený obsah. Záleží iba na Vás, ktoré z nich nám dovolíte aplikovať. Ku svojim preferenciám sa môžete kedykoľvek vrátiť a zmeniť ich prostredníctvom Predvoľby cookies.

Môžete použiť nastavenia Vášho prehliadača, aby ste prijali alebo odmietli nové súbory cookies, a zmazali existujúce súbory cookies.  Tiež môžete nastaviť Váš prehliadač tak, aby Vám oznamoval každé nové umiestnenie súborov cookies do Vášho počítača alebo iného zariadenia.  Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie nápovedy Vášho prehliadača. Taktiež môžete spravovať súbory cookies týkajúce sa reklamy našich služieb tým, že sa odhlásite prostredníctvom poskytovateľov služieb uvedených v tabuľke vyššie, alebo navštívením webovej stránky YourOnlineChoices. Tam, kde sú zobrazené personalizované reklamy na webovej stránke ďalších organizácií, sa obvykle zobrazí ikona AdChoices.  Kliknutím na túto ikonu získate špecifickú nápovedu k tomu, ako ovládať Vaše preferencie v oblasti on-line reklamy.  Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke YourAdChoices.