Spolupráca

Podmienky poskytnutia odmeny za sprostredkovanie prenájmu priestorov

(dále jen „Podmínky“)

Kompletné podmienky vo formáte PDF